Communicatie

Wij kiezen uitdrukkelijk voor een open communicatie met de cliënten. De individuele zorgovereenkomst, begeleidingsplan, de dag verslagen en overige documenten zijn in principe inkijkbaar voor onze cliënten en hun (wettelijke) vertegenwoordigers.

Het begeleidingsplan wordt samen met cliënten en bij minderjarige cliënten samen met hun ouders, wettelijk vertegenwoordiger opgesteld en opgevolgd.

Dit betekent dat alle verslagen en informatie in een eenvoudige en duidelijke taal worden opgesteld.

We zoeken voortdurend naar methoden om – soms ingewikkelde onderwerpen – toch te kunnen vertellen aan onze cliënten.

Zo moeten we er inslagen om hen te vertellen over onze dienstverlening. We moeten een begrijpelijk gesprek kunnen voeren over de cliëntbesprekingen, over de inhoud van het dossier dat we bijhouden, over regels en afspraken die we maken.