Doelgroepen

Zorgonderneming De Drie Trap richt zich op jongeren van 16 tot 27 jaar die te maken hebben met:

•    Gedragsproblemen
•    Psychische of psychiatrische stoornis
•    (Licht) verstandelijke beperking
•    AD(H)D
•    Stoornissen in het autistische spectrum
•    ODD
•    Depressie
•    Hechtingsproblemen
•    Persoonlijkheidsstoornissen.

Bij Zorgonderneming De Drie Trap wordt geen cliënt geweigerd op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging of financieel onvermogen.
Wel wordt er gekeken naar de bestaande groepssamenstelling.

Zorgonderneming De Drie Trap is niet toegerust om cliënten met ernstige gedrag-, en verslavingsproblematiek (gevaar voor zichzelf en omgeving) de begeleiding te bieden die de client mogelijk nodig heeft.