Ik heb een klacht

IK HEB EEN KLACHT, WAT NU?

Wij van De Drie Trap doen ons uiterste best jou de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat jij niet tevreden bent over de door ons geboden hulpverlening.

Zo kan je bijvoorbeeld een klacht hebben over de huisvesting of de manier waarop de begeleider met je omgaat.

Het kan ook zijn dat je andere verwachtingen over ons en is het toen je eenmaal bij ons kwam heel anders gelopen en ben je ontevreden. We raden je aan daar niet mee rond te blijven lopen maar je klachten te melden.

Hieronder informeren we je graag over hoe dat kan. Als je dat wilt, kan je ook onze klachtenregeling opvragen waar we de mogelijkheden nog uitvoeriger hebben opgeschreven.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris.

 

  • Klachtopvang

Je meldt en bespreekt de klacht met de begeleider waar de klacht betrekking heeft. Voor jezelf kan het goed zijn het volgende in gedachten te houden:

•   reageer zo snel mogelijk;

•   wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren je klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;

•   probeer te bedenken wat je met het gesprek wilt bereiken;

•   je kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

  • Klachtbemiddeling

Heeft de klachtopvang jouw onvrede niet weg genomen of wil je rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval geven wij er de voorkeur aan als je dat telefonisch of schriftelijk doet via de externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris van De Drie Trap.

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in jouw klacht. Hij/zij kan je ook zo nodig ondersteunen bij het eventueel doorgeleiden van jouw klacht naar de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris geeft je onafhankelijk advies en kan je ook meer vertellen over de klachtenprocedure.

 

  • Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van jouw klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van bijstand en advies door jezelf bekostigd dienen te worden

 

  • Ondersteuning bij je klacht

Misschien vindt je het lastig om een klacht goed onder woorden te brengen en wil je ondersteuning bij het indienen van een klacht. Vertrouwenspersonen kunnen je hierbij helpen. Voor advies of ondersteuning kun je als jong volwassene terecht bij bijvoorbeeld Stichting Mee en als jongere (onder de 18 jaar) bij de Zorgbelang Drenthe.