Ondersteuning thuis

Het gaat bij ondersteuning thuis om mensen die op zichzelf wonen of om gezinnen waarvan een kind of ouder een (licht verstandelijke) beperking heeft. De medewerkers van Zorgonderneming De Drie Trap zoeken samen met hen naar een oplossing.

Hoe meer eigen vaardigheden en sociale contacten buiten de deur, hoe minder ondersteuning iemand nodig heeft. Onze medewerkers zijn deskundig in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. Al onze inspanningen kennen uiteindelijk één doel.

 

Ervoor blijven zorgen dat mensen met een (licht verstandelijke) beperking door middel van de juiste ondersteuning, samen met het eigen netwerk, volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

 

Beschikking of indicatie

Wanneer mensen met een beperking beschikken over een eigen woonruimte of zelfstandig willen gaan wonen, kunnen zij ondersteuning, begeleiding of training krijgen van Zorgonderneming De Drie Trap.

Hiervoor is wel een beschikking nodig voor begeleiding vanuit WMO of Wlz. De cliënt krijgt ondersteuning op de verschillende levensgebieden, die in de indicatie genoemd staan.

 

Ondersteuning thuis | hulp bij schoonmaken

Ondersteuning thuis | hulp bij administratie

Ondersteuning thuis | hulp bij opvoeden

Ondersteuning thuis | hulp bij weekindeling

Ondersteuning thuis | hulp bij praten met instanties

Ondersteuning thuis | hulp bij omgaan met geld

Ondersteuning thuis | hulp bij vinden van werk