Wachtlijstbeleid

Wachtlijstbeleid

Als jij je aanmeld en er is geen plek in een woonhuis van De Drie Trap dan kun je op een wachtlijst worden geplaatst.

Als er een plaats vrij komt zullen eerst wachtlijstkandidaten benaderd worden alvorens de open plaats op de website gepubliceerd word.