Beschermd Wonen Gezinshuis

In het gezinshuis bij De Drie Trap wonen gemiddeld 4 jongvolwassenen samen met de begeleider-, gezinshuisouder.

Dit is in een normaal huis in een gewone buurt.

De gezinsouder vormt samen met andere begeleiders het vast begeleidingsteam.

De begeleiding is  24 uur per dag, 7 dagen per week.

Gedurende de periode dat de cliënt begeleiding ontvangt wordt er gewerkt aan zijn
begeleidingsplan met als doel om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.

De gezinsouder / begeleider zal tijdens het verblijf van de cliënt in het gezinshuis steeds
meer afstand nemen waardoor de cliënt leert om zijn zorgvraag uit te stellen. Dit gebeurd in
overzichtelijke stappen en in het tempo dat past bij de cliënt.

De gezinsouder / begeleider zal op enig moment niet meer wonen in het gezinshuis.
De begeleider is dan niet meer altijd fysiek aanwezig maar op afgesproken begeleidingsuren.
De begeleiding is wel altijd bereikbaar!

De cliënt woont vanaf dat moment in een Kantelwoning.

 

Wat doen wij

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.
Dan helpen wij u verder!