Beschermd Wonen

In het woonhuis bij De Drie Trap wonen gemiddeld 4 jongvolwassenen samen met de begeleider.

Dit is in een normaal huis in een gewone buurt

De begeleiding is 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Gedurende de periode dat de cliënt begeleiding ontvangt wordt er gewerkt aan zijn
begeleidingsplan met als doel om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.

De begeleider zal tijdens het verblijf van de cliënt in het woonhuis steeds
meer afstand nemen waardoor de cliënt leert om zijn zorgvraag uit te stellen. Dit gebeurd in overzichtelijke stappen en in het tempo dat past bij de cliënt.

 

 

Wat doen wij

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.
Dan helpen wij u verder!