Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor cliënten die vallen onder de WMO.
De uitvoering van de WMO is verdeeld in 2 verschillende onderdelen; beschermd wonen en maatwerkvoorzieningen.

Voor ondersteuning vanuit de WMO kan de cliënt zich melden bij Stichting De Toegang in Emmen.
www.detoegangemmen.nl